Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia Parafii

HISTORIA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W KORSZACH

 

1. Początki. Ze względu na ciągły wzrost ludności do Korsz  zaczęli przyjeżdżać kapłani z Reszla, którzy odprawiali Msze Św. w kaplicy urządzonej w dzisiejszej aptece. W 1898 r. z inicjatywy właściciela apteki, po przeprowadzeniu zbiórki wśród katolików, zakupiono trzy morgi ziemi pod budowę kościoła.

2. Poświęcenie. Kościół zbudowany został dopiero w 1903 r., a poświecono go 10 grudnia tego roku, a wiec 102 lata temu, na cześć Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1904 r. Korsze otrzymały stałego katolickiego duszpasterza, którym został ks. Zimmerman. Prawa parafii otrzymał korszeński kościół dopiero 22 lutego 1910r. Zbudowany w stylu neogotyckim kościół był bardzo mały (dzisiejsze prezbiterium). Jednakże nie wystarczał na potrzeby katolików z Korsz. Kościół stał na niewielkim wzgórzu i nie wiodły do niego schody lecz brukowa droga.

3. Przyrost ludności. O przyroście ludności w Korszach świadczy wzrost liczby chrztów i pogrzebów odnotowanych w księgach parafialnych. Widzimy tam także nazwiska polskie. Są to prawdopodobnie  robotnicy polscy szukający pracy w Prusach. Już pod koniec lat trzydziestych kościół był zbyt mały dla wiernych z Korsz, mimo, że większość mieszkańców było wyznania ewangelickiego. 1 czerwca 1939 r. przestał pełnić obowiązki proboszcza  ks. Zimmermana,  a zastąpił go ks. Derra. Opuścił on placówkę w końcu stycznia 1945r. wraz z wojskiem niemieckim.

4. Nowy Proboszcz. W połowie grudnia 1945 r. przybył do Korsz transport z Turmont, a wśród przesiedleńców znajdował się ks. Stanisław Lachowicz ze swoimi parafianami. Postanowił pozostać w Korszach do świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku, było niewiele czasu. Uprzątnięto kościół i plebanię, a ksiądz Lachowicz udzielał pierwszych posług kapłańskich. 25 grudnia 1945 r. ochrzczono pierwszych dwoje dzieci, a 1 stycznia 1946r. odbyło się pierwsze nabożeństwo.

5. Upiększanie kościoła. Lata pięćdziesiąte to okres pracy nad upiększeniem kościoła, który już w niczym nie przypominał  swego wyglądu z 1945 r. Czyste ściany i posadzka, ołtarz główny, chorągwie procesyjne, ławki, konfesjonały, ornaty stanowiły dorobek kościoła.  Korszeńska parafia rosła, przybywało wiernych. Maleńki kościół nie mieścił wszystkich podczas nabożeństwa mimo, że powystawiano ławki.

6. Wizytacja biskupia. W czasie wizytacji kanonicznej biskupa Tomasza Wilczyńskiego w Korszach 16 czerwca 1957. ludzi było tak dużo, że Mszę Św. odprawiano na przykościelnym placu, przy prowizorycznym ołtarzu. Wówczas to ksiądz Lachowicz postanowił rozwinąć myśl, która kiełkowała od początku jego pobytu w Korszach – kościół należy rozbudować.

7. Zezwolenie na rozbudowę kościoła. 9 sierpnia 1958 r., a wiec 35 lat temu otrzymano zezwolenie na rozbudowę kościoła. Tempo budowy było wprost niesamowite. Po upływie roku, 18 października 1959 r., biskup Tomasz Wilczyński dokonał konsekracji kościoła w Korszach, pierwszej konsekracji kościoła w diecezji Warmińskiej po II wojnie światowej. Dalsze lata to ciągłe upiększanie kościół.

8. Remonty. W 1962 r. położona została posadzka z płytek lastriko, a w 1965 r. zbudowano ołtarz główny, który wybrała z propozycji  większość parafian. Prace remontowe w kościele przerwała nagła śmierć ks. Lachowicza. 17 grudnia 1967 r. nowym proboszczem został mianowany ks. Stefan Winiecki, który objął parafię 31 marca 1968 r. Kościół ciągle był upiększany. 24.09.1969 r. – poświęcił ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Biskup Jan Obłąk.

9. Kaplica MB Miłosierdzia. W październiku 1970 r. odbyła się kolejna uroczystość poświęcenia przez ks. biskupa Józefa Drzazgę kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Kaplica ta ufundowana została przez Stanisławę Kobus. W czerwcu 1984 r. przeszedł na emeryturę ks. Stefan Winiecki.

10. Ks. Janusz Budyn. Nowym proboszczem został mianowany ks. Janusz Budyn w latach sześćdziesiątych wikariusz naszej parafii. Od tego czasu zaczynają się zmiany w kościele i w życiu parafii. Za najważniejszą sprawę uznał ksiądz proboszcz naukę religii dzieci i młodzieży. Dotychczas dzieci uczyły się religii w kościele, w salce zrobionej na chórze i w zakrystii. Warunki nauki były trudne, było bardzo ciasno.

11. Dom katechetyczny. Ksiądz Janusz Budyn zaproponował parafianom budowę domu katechetycznego wykorzystując zezwolenie na budowę uzyskane już wcześniej, z dużymi trudnościami, przez ks. Winieckiego. W ciągu trzech lat od momentu objęcia parafii, stanął piękny dom katechetyczny.

12. Remont w kościele. Ksiądz proboszcz Janusz Budyn nie przerywa działalności remontowej. Na pierwszy ogień poszło prezbiterium zbudowane z tzw. Białej Marianny, które lśniło w kościele. Jednocześnie rozpoczyna się remont drewnianego sufitu oraz budowa ołtarza i ambonki z białego marmuru. Jesień 1990 r. to ciągłe przestawianie ławek w związku z układaniem posadzki marmurowej w całym kościele. Trwają prace: sufit i podłoga oraz filary. Renowacja figury św. Katarzyny patronki kolejarzy, 18 grudnia 1990 r. niepowtarzalna uroczystość w Korszach. W czerwcu 1991 r zakończono kolejne prace – ułożony został chodnik do domu katechetycznego.

13. Witraże. Kolejny cel ks. Janusza Budyna to witraże, 8 grudnia 1991 r. zostały założone cztery witraże przedstawiające objawienia Matki Bożej.

14. Remont sufitu, ścian. W 1993r. szczególnie w okresie wiosny i lata aż do listopada, prace remontowe nasiliły się. Zakończono remont sufitu. Rozpoczęto malowanie ścian kościoła, pokryto miedzianą blachą wieżę kościelną oraz naprawiono wieżyczki.

15. Remont ołtarzy i drogi dojazdowej. Dokonano złoceń ołtarza, chóru, organ. Poddano renowacji obraz MB Ostrobramskiej i Nieustającej Pomocy. Położono marmurowy blat pod ołtarz MB Nieustającej Pomocy oraz marmurowe parapety pod witrażami. Pomalowano ławki kościelne i chóru. Dzięki władzom miasta położona została droga dojazdowa do domu katechetycznego. Tych prac było tak wiele , że z pewnością nie wszystkie zostały wymienione.

16. W latach 2013-2017 - Ks. prob. kan. mgr Tomasz Stempkowski dokonał remontu całej plebanii, budynków gospodarczych, częściowo domu katechetycznego, wymiany dachu na kościele w Korszach, częściowego remontu  kościoła w Parysie oraz uporządkowania terenu kościelnego.

17. Czas pożegnań i powitań. Z końcem czerwca 2013, ks. Prał. Janusz Budyn odszedł na zasłużoną emeryturę, natomiast od 01 lipca 2013 nowym proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego został ks. mgr Tomasz Stempkowski. Do pomocy duszpasterskiej skierowani zostali od 2016: ks.mgr Michał Maciejewski - wikariusz oraz ks.mgr Grzegorz Kurnatowski - rezydent. Natomiast ks. mgr Piotr Nowak przeszedł w lipcu 2016 na wikariusza Parafii bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie(dekanat Olsztyn IV – Jaroty). Ks. mgr Grzegorz Kurnatowski został mianowany proboszczem w Edytach Wielkich z dniem 1 lipca 2017 r. Z końcem września 2017 r. ks. Kan mgr Tomasz Stempkowski został mianowany proboszczem w Parafii Św. Józefa w Olsztynie. Nowo mianowanym Proboszczem  naszej Parafii został ks. mgr lic. Remigiusz Zaniecki.

Źródła: Kronika Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.